Monday, March 28, 2011

Pyromaniac - Stor bygger en Nyårs Sallad!

STOR bygger en Bomb sallad!
Masse var på plats och dokumenterade händelsen.


Stor bygger inte bara Dagobert mackor , han gör även bomb sallader...